Strona główna

Najnowsze aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty- ,,wykonanie i montaż koszy filtrujących na oczyszczalni ścieków w Pieńsku"

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 12/2020 z dnia 01.10.2020r.

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Pieńsku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

wykonanie i montaż koszy filtrujących na oczyszczalni ścieków w Pieńsku”

Zaproszenie do złożenia oferty - ,,O wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych''

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 12/2020 z dnia 01.10.2020r.

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Pieńsku

L.Dz.2755/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pieńsku”

Przerwy w dostawie wody

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniach 29.09.2020 r. oraz 30.09.2020 r.

Przerwa nastąpi w  budynkach :

 

Przerwy w dostawie wody

          

W związku z modernizacją sieci wodociągowej od 27 do 31 sierpnia w Dłużynie Dolnej oraz w Dłużynie Górnej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

AWARIA

W związku z zaistaniłą awarią , Zakład Usług Komunalnych

informuje, że nastąpiła chwilowa przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Pieńsk.

Do odwołania