Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

Zaproszenie do złożenia oferty- ,,wykonanie i montaż koszy filtrujących na oczyszczalni ścieków w Pieńsku"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

21 paź 2020

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 12/2020 z dnia 01.10.2020r.

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Pieńsku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

wykonanie i montaż koszy filtrujących na oczyszczalni ścieków w Pieńsku”

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

  • Złożenie oferty cenowej wraz z oświadczeniem braku zaległości podatkowych oraz o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

  • przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  • demontaż koszy filtrujących w ilości 4szt. w zbiorniku gł.

  • demontaż sześciokątnego kosza filtrującego w zbiorniku okrągłym w ilości 1szt.

  • demontaż pomostu zbiornika okrągłego, rury zasilającej, konstrukcji nośnej

  • wykonanie i montaż nowych w/w koszty filtrujących z blachy kwasoodpornej o gr 3mm. wraz z montażem pomostu

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI PRZEZ WYKONAWCĘ:

7 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego w formie pisemnej.

 

………………………………………….

(data i podpis zamawiającego)

p.o. dyrektora Beata Zienkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Nikola Bogdanowicz
Liczba odwiedzin:138