Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE O NABORZE - Główny księgowy

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

   Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku , 59-930 Pieńsk , ul. Kościuszki 4

2. Określenie stanowiska:

   Główny księgowy

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem (niezbędne)

Wymagania niezbędne;

  • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
  • ukończone  ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub  ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ,
  • kandydat/kandydatka nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

Komunikat w sprawie otwarcia targowiska miejskiego

Informujemy że targowisko miejskie będzie czynne

od dnia 27.04.2020 r.

Prosimy o zachowanie szczególnych zasad ostrożności.

p.o. dyrektora Beata Zienkiewicz

Zmiany dotyczące udzielania nieodpłatej pomocy prawnej

Starosta Zgorzelecki informuje, że w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji lub poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujących na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Informuje się, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta ds. komunalnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Pieńsku ,ul. Kościuszki 4 , 59-930 Pieńsk wybrana została Pani Nikola Bogdanowicz

Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku

 

W związku z zaistniałą sytuacją w zakresie panującego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19 zwracamy się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w biurze ZUKPieńsku przy ul. Kościuszki 4, oraz przy ul. Dworcowej 2.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-17
Data publikacji:2019-05-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:910