Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat w sprawie kaplicy cmentarnej

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego KORONAWIRUSEM

kaplica cmentarna zostaje zamknięta do odwołania.

Nie będzie możliwości odprawiania tam mszy i wyprowadzenia trumny z ciałem zmarłego.
Rodzinę osoby zmarłej prosimy, aby w ceremonii pogrzebowej brały udział tylko najbliższe osoby .

p.o. dyrektora Beata Zienkiewicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Rozstrzygnięte

Dyrektor ZUK w Pieńsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku , 59-930 Pieńsk , ul. Kościuszki 4

2. Określenie stanowiska:

Referent do spraw komunalnych

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem (niezbędne):

Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • wykształcenie minimum średnie, mile widziane kierunkowe ekonomiczne
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu: podatku VAT, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków, znajomość instrukcji kancelaryjnej, obiegu dokumentów,

Komunikat w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego

W   związku  ze  stanem   zagrożenia  epidemicznego  KORONAWIRUSEM

od dnia 18.03.2020 r.

targowisko miejskie będzie nieczynne do odwołania.

p.o. dyrektora Beata Zienkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-17
Data publikacji:2019-05-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:908